Hoban renholdstiltak mot Covid-19

Viruset Covid-19 har berørt svært mange på kort tid. Fordi situasjonen og retningslinjer om hygiene og renhold fra myndighetene er i stadig utvikling, er det viktigere enn noen gang å kunne omstille seg raskt.

 

Hoban renhold har derfor på kort tid tatt de nødvendige stegene for utvikling av kompetanse og kunnskap for å bekjempe viruset i tråd med det som fremgår av Folkehelseinstituttets anbefalinger (https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/).

 

Smitteforebyggende renhold

Vår nyeste renholdstjeneste er smitteforebyggende tiltaksrenhold, og håndtering av områder som ofte er eksponert for smittsomme sykdommer. For eksempel barnehager.

 

Verneutstyr

I samarbeid med Landsforeningen for Tryggere og Friskere Barnehager, har våre ansatte fått et grundig kurs i bruken av nødvendig verneutstyr under tjeneste, og instrumentene som tas i bruk under smittesanering. Dette er for å sikre både våre ansatte mot det helsefarlige viruset, og våre kunder.